Cursos disponibles

Curs presencial de 28 h en 7 sessions de 3 h, i 7 h no presencials per a l’elaboració d’un projecte d’aplicació a l’aula.

Aquests continguts són un apropament al disseny de projectes maker dins un context escolar. Pretén enfatitzar en el disseny de projectes STEAM per sobre de l’ús dels materials tecnològics sense més. Es farà una formació en fabricació digital i disseny 2D i 3D per aplicar a projectes educatius. Destinataris Mestres i professorat de totes les especialitats i nivells educatius de l’educació primària i secundària.

Objectius


  • Incloure les eines dels espais makers per desenvolupar projectes interdisciplinaris.
  • Veure les possibilitats educatives de la fabricació digital.
  • Fomentar la curiositat i les competències STEAM dins el professorat.
  • Treballar les etapes d’un procés de disseny dins l’àmbit escolar.

STEAM Conf - 23 d'octubre del 2020 - Taller 9

Secrets Elementals. Un Escape Room virtual de la Taula Periòdica


Categories de cursos