Unitat 3. La vida a la Terra:
igual però diferent

(pixabay)

Els éssers vius a la Terra són extraordinàriament diversos però, tot i això, presenten alguns trets comuns: estan estructurats en ‘cèl·lules, depenen del Sol, estan fets de materials que interaccionen dissolts en l’aigua, en els quals predomina l’element carboni i per a molts d’ells, l’oxigen és imprescindible.

La manera de funcionar dels éssers vius també mostra regularitats: s’alimenten, es relacionen, es reprodueixen (moren, neixen). ‘Funcionen’ interaccionant amb el medi i, a mesura que aquest canvia al llarg dels mil·lennis, també ho fan les famílies de vivents.

“Un bri d’herba és poca cosa a la Terra;
però seria un miracle a Mart.

I si un bri d’herba no té preu,
quin és el valor d’un ésser humà?”

Carl Sagan
astrofísic i divulgador nord-americà
(1934 – 1996)

1. La Terra, un planeta diferent? ►

Impactes: 850