Referències bibliogràfiques

Oferim algunes referències que poden ser útils al professorat per aprofundir en les bases didàctiques d’aquest projecte.

Sobre didàctica de les ciències

Contextualització i integració de coneixements en l’aprenentatge de les ciències

Gilbert, J.K., Bulte, A. i  Pilot, A. (2011). Concept development and transfer in context-based science education. Internacional Journal of Science Education, 33, 6, p. 817-837.

Grau Sánchez, R. (2010). Sobre continguts i estratègies. Capítol 4 de Altres formes de fer ciència. Alternatives a l’aula de secundària. Barcelona: Associació de Mestres Rosa Sensat.

Sanmartí, N., Burgoa, B. i Nuño, T. (2011) ¿Por qué el alumnado tiene dificultad para utilizar sus conocimientos científicos escolares en situaciones cotidianas? Alambique: Didáctica de las Ciencias Experimentales, 67, p. 62-69.

 

Construcció i aplicació de models científics

Couso, D. (2014) De la moda de ‘aprender indagando’ a la indagación para modelizar: una reflexión críticaXXVI Encuentro de Didáctica de las Ciencias Experimentales, Huelva.

Couso, D. (2015) La clau de tot plegat: la importància de ‘què’ ensenyar a l’aula de ciènciesCiències. 29, p. 29-36

Garcia Rovira, P. (2007). Els models, organitzadors del currículum en biologia. Ciències, Revista del Professorat de Ciències d’Infantil, Primària i Secundària, 6, p. 29-33.

Sanmartí, N. (2006). Aprendre Ciències. Connectar l’experiència, el pensament i la parla a través de models. Curs d’actualització de l’ensenyament-aprenentatge de les ciències a l’educació infantil i primària. Barcelona: Departament d’Educació, Generalitat de Catalunya.

 

El treball experimental i la naturalesa de la ciència

Caamaño, A. (2004). Experiencias, experimentos ilustrativos, ejercicios prácticos e investigaciones: ¿una clasificación útil de los trabajos prácticos? Alambique, 39, pp. 8-19.

Caamaño, A. (2011). Enseñar química mediante la contextualización, la indagación y la modelización. Alambique, 69, p. 21-34.

Caamaño, A. (2012). ¿Cómo introducir la indagación en el aula? Los trabajos prácticos investigativos. Alambique, 70, p. 83-91.

Garcia Rovira, P. (1995). Las prácticas de laboratorio: planificación y evaluación. Aspectos didácticos de Ciencias Naturales (Biologia) 6– Educación Abierta. ICE Universidad de Zaragoza, pp. 65-103.

Izquierdo, M., Sanmartí, N. i Espinet, M. (1999). Fundamentación y diseño de las prácticas escolares de ciencias experimentales. Enseñanza de las Ciencias, 17 (1), 45-59

 

Comunicar ciències: el llenguatge científic

Aliberas, J. (2016) Terminologia científica i aprenentatge escolar. Terminàlia 14: 36-38

Aliberas, J., Gutiérrez, R., Izquierdo, M., (2017) Introducción a un método para la conducción y análisis de diálogos didácticos basado en la evaluación de modelos mentales. Enseñanza de las Ciencias, 35.2, pp. 7-28

Aliberas, J., Gutiérrez, R. & Izquierdo, M. (2019) Identifying Changes in a Student’s Mental Models and Stimulating Intrinsic Motivation for Learning During a Dialogue Regulated by the Teachback Technique: a Case Study. Res Sci Educ.

Márquez, C. i Prat, À. (2005) Leer en classe de ciencias. Enseñanza de las Ciencias, 23, 3, p. 431-440.

Autoregulació i avaluació dels aprenentatges

Sanmartí, N. (2010). Avaluar per aprendre. L’avaluació per millorar els aprenentatges de l’alumnat en el marc del currículum per competències. Barcelona: Departament d’Educació. Generalitat de Catalunya.

El treball en equip

Grau, R. (2006). Treball cooperatiu, afavorint la interacció. Pàgina web.

Ibáñez, V. i Gómez, I. (2004). ¿Qué pasa cuando cooperamos? Hablan los alumnosInvestigación en la Escuela, 54, 69-79.

Publicacions relacionades amb el projecte

Aliberas, J. (2020). Com funciona una flama? Construcció i reconstrucció de models mentals davant d’una espelma. EduQ, 27, p. 27-34.

Aliberas, J., Izquierdo, M. i Guitart, F. (2014). Com es veuen els àtoms a la llum d’una espelma i com es compliquen més i mésEduQ, 19, p. 4-9.

Aliberas, J., Izquierdo, M. i Guitart, F. (2015). El context per aprendre química en el projecte ‘Competències de pensament científic ESO 12-15’. EduQ, 20, p. 32-39.

Izquierdo (2011). Per a una chemical chemistry. EduQ, 10, p. 48-52.

Izquierdo, M. (2014). Los Modelos Teóricos en la enseñanza de ‘ciencia para todos’ Biografia, 7 (13), pp. 69-85.

Izquierdo, M. (2017). Atando cabos entre contexto, competencias y modelización ¿Es posible enseñar ciencias a todas las personas?  Modelling in Science Education and Learning, 10 (1).

Solé, C., Hernández, M. I., i Márquez, C. (2019). El cicle de modelització com a eina d’anàlisi d’una unitat didàctica sobre energia. Didacticae, 5, 43-56.

Hits: 7