Els models científics escolars

Els models científics escolars que es van construint i enriquint en el projecte al llarg de les diferents unitats, són aquests vuit:

image061

Model Esser Viu:
la vida, que es gestiona en las cèl·lules, evoluciona, forma part del medi…

image063

Model Ecologia:
les relacions i interaccions entre éssers vius i amb l’entorn

image065

Model Raig de Llum:
la llum, que es propaga en línia recta, lents

image067

Model Terra:
el temps geològic i la història dels canvis

image069

Model Cinèticomolecular:
les partícules, una manera imaginativa de considerar las propietats generals dels estats d’agregació dels materials i les seves conseqüències pràctiques (‘fer flotar’, densitat.) i el canvi d’estat d’agregació

image071

Model Mecànica:
les forces, la relació amb  el moviment, i l’electricitat, l’energia

Model Canvi Químic:
l’aparició i desaparició de substàncies, els elements-partícula àtom d’element, el potencial químic i la seva gestió

image075

Model Salut:
el funcionament global, biològic i comunitari, de la persona que és capaç de decidir

La construcció dels models teòrics

Al llarg de les unitats, es van construint progressivament els 7 models teòrics científics, adequats per a la ciència escolar, que hem triat per a aquest Projecte pel seu caràcter de fonamentals en aquesta etapa i d’acord amb els programes oficials.

En el següent diagrama cada senyal indica a quina unitat un determinat model teòric rep una nou impuls constructiu. En altres unitats és possible que els models s’hi utilitzin, però sense que se’ls afegeixi cap innovació rellevant.

els-models-terics-del-projecte

Hits: 57