El fil narratiu

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

El fil conductor del projecte ens porta a anar esbrinant Com és i com funciona el món material i com hi intervenim de manera responsable?

Es desenvolupa amb narratives centrades en els models teòrics i en els conceptes que els estructuren i que són apropiades per a cada curs i per a cada unitat.

Els continguts s’han agrupat en 9 unitats didàctiques que es treballen al llarg de tres cursos, tres unitats per curs.

La taula següent mostra els títols de les unitats didàctiques i les narratives de cada curs. Les tres unitats de cada curs responen les mateixes preguntes.

 

 

Primer d’ESO

Ens situem en l’Univers, amb astres que llueixen (hi ha llum), amb planetes que es mouen, fets de materials (a la seva manera) però són sòlids, líquids o gasos; en un planeta amb atmosfera i  aigua, que el Sol escalfa; som materials però vius, com altres organismes que també funcionen (es busquen la vida).

Activitats en referència a: el cel i la llum (lents),  els materials comparats (aigua, aire, densitat de sòlids), la calor i les partícules (canvis d’estat), la vida (funcions, medi, evolució) i comencem a veure el Model Canvi Químic (carbonització per descomposició dels aliments).

S’introdueix el Model Raig de Llum, el Model Cinèticomolecular (partícules agregades), el Model Terra (planeta, superfície), el Model Ésser Viu (funcions, evolució) i el Model Canvi Químic.

El Model Cinèticomolecular i el Model Terra (planeta-superfície) ofereixen la perspectiva de ‘Medi ambient’ que pot esdevenir Model Ecosistema quan incorpora les poblacions d’éssers vius.

 

Segon d’ESO

Ens fixem en els canvis, en les seves característiques (pròpies) i en les diferències que els provoquen  (generals): els canvis de la Terra (calor que ve de l’interior, no només del Sol), transformacions al llarg del temps, indicis de la història de la Terra; els canvis mecànics i moviments, els ‘artificis’ i màquines; els canvis en els ecosistemes i l’impacte del Sol en els canvis químics.

Activitats en referència a: materials (magmes, material orgànic), energia i procés de canvi en màquines i estructures materials, Sol i aliments

Es treballen: el Model Terra (materials a l’interior de la Terra i a la superfície. Model Cinèticomolecular),  Model Mecànica, Model Ecosistema (incorpora  Model Ésser Viu i Model Canvi Químic) en relació amb la llum i els aliments.

 

Tercer d’ESO

Aprenem a gestionar els canvis i els condicionants d’aquesta gestió: això que en diem ‘electricitat’; les interaccions materials, amb èmfasi en la funció química de l’aigua; la salut.

Activitats en referència a: Estructura dels materials, circuits i màquines elèctriques, canvis químics relacionats amb el foc, l’aigua, la cuina, experiments en relació a la complexitat del cos humà i la salut.

Es treballen el Model Mecànica (electricitat), el Model Canvi Químic i el Model Ésser Viu (cos humà-salut).

Hits: 29