Estructura dels continguts

Cicle d’aprenentatge

En cadascuna del les unitats didàctiques es manté el ritme propi del cicle d’aprenentatge, constituït per aquestes quatre fases:

 • Fase d’exploració
 • Fase d’introducció
 • Fase d’estructuració
 • Fase d’aplicació

A mida que madura l’aplicació, es poden començar a explorar noves situacions, reiniciant el cicle.

Organització de les unitats

Cada etapa que tingui unitat temàtica (sigui un mes, un trimestre o un curs) hauria d’acabar amb activitats que afavoreixin la síntesi del que s’ha treballat, sense pretendre que correspongui a definicions de llibre de text però sense excloure-les.

Les unitats didàctiques han estat dissenyades per l’equip de recerca i s’adapten a l’estratègia docent modelitzadora que és pròpia del que considerem ciència escolar. L’esquema seguit en la redacció de les unitats és el següent:

 

 • Títols i subtítols que es refereixen a aspectes del món material que és interessant conèixer millor, però que els alumnes poden identificar.

 

 • Es concreten en ‘episodis’ a l’abast del treball científic que poden dur a terme els alumnes. Aquests ‘episodis’ permeten preguntes bàsiques que poden ser contestades de manera que inaugurin una nova manera de pensar i que plantegin unes determinades preguntes que es mantenen obertes perquè són pròpies de les disciplines i de les recerques científiques actuals.

 

 • Les preguntes bàsiques són les pròpies dels models teòrics que es refereixen al comportament dels sistemes materials, geològics, químics i biològics.

 

 • Les preguntes es responen en la mesura que es fan intervencions experimentals amb la mediació dels instruments adequats i els nous coneixements s’argumenten de manera que connecten amb coneixements anteriors.

 

 • Els alumnes elaboren el seu llenguatge científic (escrit i gràfic) amb la col·laboració del professorat, que proporciona els nous recursos lingüístics que són necessaris.

 

 • Els alumnes incorporen ‘ciència escrita’ a través de lectures.

 

 • Els alumnes exploren nous contextos a través de lectures i recerques a Internet i també de treballs de recerca que desenvolupen de manera individual o en grup

 

 • Es proporcionen ocasions per al treball autònom/ projectes de recerca.

 

 • Es facilita l’elaboració de síntesis dels coneixements, que ha de ser comunicable i comunicada

 

 • S’afavoreix l’autooavaluació i la coavaluació.

Hits: 35