tecno

La tecnologia ens ajuda a interaccionar amb el món.

Colors de fons dels textos

A les unitats didàctiques alguns textos estan destacats amb un color de fons que n’indica la funció:

Retalls de diaris que presenten una situació d’actualitat que ens interessa estudiar.

Textos que volen remarcar el fil seguit en la construcció de coneixement. Volen afavorir que l’alumnat prengui consciència del procés seguit, del sentit unitari que té tot plegat i de la imatge del món que s’hi va elaborant

Serveix per ressaltar resultats o afirmacions importants

Lectura. Algunes formen part de la seqüència i, per tant, són necessàries. Però la majoria són d’ampliació, optatives. Aquestes darreres són com un tast del que un aprofundiment en l’estudi pot aportar, i hi són perquè l’alumnat pugui gaudir-ne, Segons el criteri del professor/a, es poden saltar (ja que el seu contingut no serà necessari en la continuació de la seqüència) o bé, si hi ha interès en els alumnes, es poden treballar a classe o encarregar a alguns alumnes que en facin un resum a tot el grup.

Activitat d’ampliació, optativa. Es pot encarregar a un alumne o petit grup motivat. Després poden presentar-ho als companys

Hits: 23