Accés a recursos per al professorat

Programacions, solucionaris i altres recursos

A continuació trobareu enllaços per descarregar la programació didàctica de cadascuna de les unitats, d’acord amb la regulació vigent, i els respectius solucionaris, amb respostes raonables a cadascuna de les preguntes. També hi trobareu alguns altres recursos adreçats al professorat.

Els enllaços indicats en color vermell només són accessibles amb un compte XTEC o bé per invitació.

El títol de cada unitat enllaça amb la corresponent pàgina web.

image4
image6
image7
image8
image9
image10
image11
image12
image13

Impactes: 1763