llamps

El terrible poder del llamp, l’electricitat, l’hem domesticat perquè treballi dòcilment per a nosaltres.

Objectius del Projecte

Aquest Projecte ha estat dissenyat amb la finalitat que els alumnes assoleixin els objectius que el Departament d’Ensenyament considera obligatoris en finalitzar els estudis bàsics.

Per aconseguir-ho es pretén que l’alumnat s’involucri en una llarga activitat científica escolar que passa reiteradament per l’exercici de certes competències, fonamentals per construir i aplicar nou coneixement científic.

Objectius

  • Promoure l’activitat científica escolar a partir de la interacció de l’alumnat amb els fenòmens naturals i el grup classe acompanyat pel professorat, experimentant les emocions que comporta.
  • Construir models científics que permetin explicar fenòmens naturals.
  • Identificar i resoldre preguntes i problemes en diferents contextos, aplicant models científics.
  • Promoure l’experimentació com a font d’evidències que sustenten la construcció del coneixement científic.
  • Relacionar el fonament bàsic del funcionament d’instruments científics amb la magnitud que mesuren per tal de contribuir a la construcció de coneixement científic.
  • Comunicar l’activitat científica a partir de la descripció de fenòmens i processos, de la seva explicació amb llenguatge científic i de l’argumentació de les pròpies opinions.
  • Afavorir la implicació de l’alumnat en la construcció del propi coneixement científic per tal que contínuament pugi avaluar-lo i millorar-lo.

Hits: 29