c-12-15-allargat

Posem a la teva disposició aquest programa per aprendre ciències a l’ESO, dissenyat a partir dels resultats de la recerca actual en didàctica de les ciències.

L’activitat pròpia dels científics la fan els alumnes a l’aula, comptant amb els recursos escolars.

Partint de fenòmens rellevants, l’alumnat construeix coneixement científic escolar, tot adquirint les corresponents competències.

Un projecte que es basa en el sentit comú de l’alumne i les seves emocions per motivar-lo envers l’activitat científica escolar.

Hits: 869