c-12-15-allargat

Posem a la teva disposició aquest programa per aprendre ciències a l’ESO, dissenyat per professorat experimentat a partir dels resultats de la recerca actual en didàctica de les ciències.

L’activitat pròpia dels científics la fan els alumnes a l’aula, comptant amb els seus propis recursos i els que l’escola els ofereix.

Partint de fenòmens rellevants, l’alumnat construeix coneixement científic escolar, tot adquirint les competències corresponents.

Un projecte que treu partit del sentit comú de l’alumne i de les seves emocions, per motivar-lo envers l’activitat científica escolar i l’aprenentatge.

Impactes: 6038